Pakkelinjer

Komplette pakkelinjer med Turn Key løsninger

Bosch Bar Line - Pakkelinjer

Syntegon Bar Line - Pakkelinjer

Sammen med vores leverandører leverer vi komplette pakkelinjer med Turn Key løsninger til vores kunder. Vores leverandører tager ansvaret for hele produktion/pakkelinje. Vi tilbyder procesudstyr, vertikale posemaskiner, flow-pak maskiner, pick&place- robotløsninger, kartonneringsmaskiner, toploader, æskepakkere, sækkefyldemaskiner og palleteringsudstyr. Til de vertikale posemaskiner leverer vi, afhængig af produktet, skruedosere, kombinationsvægte, lineærvægte og volumendoserer. Til flowpack maskinerne leverer vi buffersystemer, indtælling og grupperingsudstyr mellem proces og pakkemaskinen. Endvidere tilbyder til fyldnings- og palleteringslinjer for sække samt fyldning af big-bags. Vi integrerer endvidere kvalitetskontrol af pakkede produkter såsom kontrolvægte og x-ray (røntgen) samt mulighed for sterilisering. Vi tilbyder også komplette pakkeløsninger med udstyr fra underleverandører, som vi integrerer i linjen og vores leverandør påtager sig hele ansvaret, lige fra opstart til færdig projekt.

Bosch VFFS-Pakkelinjer

Syntegon VFFS -Pakkelinjer

Project ledelse

Når der investeres i komplette pakningslinjer, er grænsesnittet mellem de forskellige maskiner, koordinering af tidsplanen, testkørsel, leverance, installation og igangsætning af linjen en vigtig del af projektet. Vores leverandører tager ansvaret og garanterer et gnidningsfrit projekt. Dette mindsker vores kunders resursebehov, forkorter projekttiden og igangsætning af pakkelinjen og minimerer risikoen ved projektet. Vores leverandører kan også tilbyde komplette skræddersyede pakkelinjer for lægemiddelindustrien.

Test hos leverandører FAT

Hele linjen kan prøvekøres hos leverandør inden forsendelse. En prøvekørsel sikrer en hurtig installation og igangsætning af linjen hos kunden. Vores leverandør CE-mærker hver enkelt maskine samt hele linjen.

Operation af pakkelinjen

Vores pakkelinjer, som leveres af Syntegon, er forsynet med ens operatørpaneler, som gør at operatørerne nemt kan håndtere de enkelte maskiner i hele linjen. Samtidig er det muligt at koble maskinerne til et fælles netværk, og på den måde at få overført produktionsinformation til en central database.

Pakkelinjerne CE-mærkes

Vores leverandør har ansvaret for CE-mærkning for de enkelte maskiner samt hele linjen, således ansvaret kun ligger hos leverandøren.

Service- og vedligehold af produktionslinjen

Vi tilbyder omfattende service og vedligehold af vores leverede udstyr. Sammen med vores kunder tilpasser vi en passende service- og vedligeholdelseskontrakt. Servicebesøg kan foretages en gang om året eller oftere. Kontrol af reservedele og tjek af lagerbeholdning foretages. Endvidere kan vi tilbyde oplæring og modernisering af hele linjen. Når der foretages service og vedligehold, deltager montøren fra Kafeko sammen med personalet fra Syntegon.

Produktivitet på pakkelinjen

Vores fokus ligger på at have så højt produktionsniveau som muligt. Vores højkvalitetsmaskiner sikrer kunden en høj OEE, lavt spild og kvalitetspakninger og en sikrere udnyttelse af linjen.

Kontakt »

KONTAKT

NYHEDER